BULLETIN 6.6.2021- 1. nedeľa po Svätej Trojici

Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda; kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal. (Lk 10,16)

NE 6.6.2021 – 1. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel – služby Božie
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola – služby Božie

ST 9.6.2021
Malý kostol:
18:00 – Erika Sokola – služby Božie

NE 13.6.2021 – 2. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola – služby Božie s konfirmáciou detí
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Anna Polcková – služby Božie

Z aktuálnych oznamov:

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Ofery zo služieb Božích boli v pondelok, 24.5.2021 na 2. slávnosť svätodušnú, v stredu 26.05.2021 a v nedeľu 30.05.2021 vo Veľkom kostole 466,30 eur a v Malom kostole v nedeľu 30.05.2021 79,22 eur.