BULLETIN 7.11.2021 – 23. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka zosnulých

Kráľovi kraľujúcich a Pánovi panujúcich, ktorý jediný má nesmrteľnosť, Jemu česť a večná moc. 1Tim 6,15-16

NE 7.11.2021 – 23. nedeľa po Svätej Trojici + Pamiatka zosnulých
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník
Malý kostol:
9:00 – Sylvia Raschendorfer – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – služby Božie pre deti
18:00 – František Ábel

STREDA 10.11.
Malý kostol:
18:00 – Patrícia Sára Šimková

NE 14.11.2021 – 23. nedeľa po Svätej Trojici, Predposledná cirkevného roka
Veľký kostol:
10:00 – Michaela Kušnieriková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola – služby Božie s Večerou Pánovou

Z aktuálnych oznamov:

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci október sa uskutočnia každý štvrtok (až do začiatku rekonštrukcie objektu) vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Stretnutie bude 13.11.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Detský klubík
Milé mamičky, oteckovia! Možno prežívate plné dni s rodičovskými povinnosťami a radi by ste zmenili prostredie a spoznali nových ľudí – mamičky, oteckov a deti v podobnom veku, ako je vaša dcéra, váš syn. Je tu dobrá príležitosť jeden krát do týždňa vyskúšať čosi zaujímavé. 
V našom cirkevnom zbore začíname stretnutie rodičov a detičiek od 0 do 4 rokov. Počas jedného doobedia zažijeme hry v našej herničke, budeme mať skvelú desiatu, zaspievame si, povieme zaujímavý príbeh a vyrobíme niečo pekné. Ak bude pekné počasie v záhrade veľkého kostola na nás čaká trampolína, pieskovisko, šmykľavka alebo len príjemné posedenie pod lipou. Teším sa na vás, Erika Sokola

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 31.10.2021 vo Veľkom kostole 364,66 eur, v stredu 27.10.2021 a v nedeľu 31.10.2021 v Malom kostole 135,38 eur.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých