BULLETIN 8.8.2021- 10. nedeľa po Svätej Trojici

Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo. Ž 33, 12

NE 8.8.2021 – 10. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel – služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola

NE 15.8.2021 – 11. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – František Ábel

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 1.8.2021 vo Veľkom kostole 162,48 eur
a v Malom kostole 85,11 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Budú voľby generálneho dozorcu ECAV
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých