Konvergencie: Soli Deo Gloria – koncert

„Soli Deo Gloria“ (Sláva jedinému Bohu), týmito slovami končieval Johann Sebastian Bach svoje partitúry. Koncert zostavený z diel Bacha, Oliviera Messiaena, Johanna Christiana Heinricha Rincka a improvizácií bude poctou kráľovskému nástroju, jeho majstrom i umeniu jubilujúceho slovenského organistu, pedagóga a dlhoročného kantora vo Veľkom evanjelickom kostole Jána Vladimíra Michalka. „Hra na organe je prejavom vôle naplnenej víziou večnosti,“ napísal slávny francúzsky organista a skladateľ Charles-Marie Widor. Príďte sa jej dotknúť.