OČKOVANIE JE BOŽÍ DAR

“Odvaha skúmať a reflektovať nové poznatky s rešpektovaním dôstojnosti, slobody a práv jednotlivcov a vzťahov, ktoré vytvára, to je predpoklad perspektívy nového života. Nie až potom, po smrti, vo večnosti. O tom, čo bude, sa rozhoduje tu a teraz.
Rozhodujeme o tom aj my. Aj tým, komu a čomu veríme teraz napríklad pri rozhodnutí, či sa dáme alebo nedáme očkovať. O tom, že dôsledky nakazenia vírusom sa nerovnajú chrípke, už našťastie nediskutujeme. A je teraz na nás, aby sme vo vakcinácii nevideli ohrozenie, ale Boží dar, ktorý sa podarilo objaviť vedkyniam a vedcom. Východisko, vďaka ktorému môžeme chrániť seba aj iných.”
Anna Polcková v kázni na nedeľu Cantate, 2.5.2021

Starším alebo chorým ľuďom radi poskytneme pomoc pri objednávaní na očkovanie, nákupoch alebo donáške liekov. Záujem o konkrétnu službu nám prosím, oznámte na hospodárskej správe: 02/54413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.