Pán života a smrti povolal do večnosti Ľudmilu Veselú

Pán života a smrti povolal do večnosti Ľudmilu Veselú, evanjelickú a. v. farárku. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 7.10.2021 o 14:00 v ev. kostole v Martine.