SPRIEVODNÉ AKTIVITY DÚHOVÉHO PRAJDU V NAŠOM STAROM LÝCEU

Pozývame vás už túto nedeľu 25.7.2021:

13:15 – privítanie a krátke príhovory
14:00 – doc. Dr. theol. Jozef Žuffa predstaví: Akademické vyhlásenie o etike slobodných a verných vzťahov medzi osobami rovnakého pohlavia
15:30 – moderovaná diskusia s rodičmi a priateľmi LGBT ľudí: Matka cirkev?!
17:00 – predstavenie indexu inkluzivity cirkví a rozhovor so zástupcami slovenských cirkví: RICE 2020
18:00 – ekumenické Služby Božie vo Veľkom kostole

Počas celého popoludnia bude k dispozícii diskrétny priestor na individuálne osobné rozhovory pre povzbudenie alebo duchovné vedenie s odborníkmi alebo skúsenými osobami. Individuálne požiadavky na tieto rozhovory si možno dohodnúť na mieste alebo už teraz u Mira na 0903828240.