Štatistické údaje za rok 2020

Podľa stavu k 31. 12. 2020:

KRST SVÄTÝ
28 chlapcov a 28 dievčat
spolu pokrstených 56 – o 8 viac ako v roku 2019

KONFIRMÁCIA
konfirmácia detí sa kvôli pandémii nekonala
8 žien a 4 muži, spolu 12 dospelých
spolu konfirmovaných 12 – o 2 dospelých viac ako v roku 2019

SOBÁŠE
17 sobášov, z toho evanjelické (obaja snúbenci boli ev. a. v.) 4 a krížnych 13
spolu sobášov 17 – o 3 menej ako v roku 2019

VEČERA PÁNOVA
k Večeri Pánovej pristúpilo vo Veľkom kostole 310 mužov a 534 žien
spolu 844 komunikantov – o 2805 menej ako v roku 2019
k Večeri Pánovej pristúpilo v Malom kostole 107 mužov a 145 žien
spolu 252 komunikantov – o 432 menej ako v roku 2019

POHREBY
44 žien a 22 mužov, 1 dieťa
spolu pochovaných 67 – o 5 viac ako v roku 2019

POČET ČLENOV CIRKEVNÉHO ZBORU
K 31. 12. 2020 má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto v evidencii 2787 členov cirkevného zboru, čo je o 29 členov viac ako v r. 2019.

Prihlásených do CZ: 59 členov
Prehlásení do CZ Petržalka: 2 členovia
Prehlásení do CZ Legionárska: 4 členovia
Odhlásení z CZ: 2 členovia

SOLI DEO GLORIA