Volebný konvent na funkciu seniora a seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu

Na základe uznesenia Seniorálneho presbyterstva zvoláva Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto volebný konvent na funkciu seniora a seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu. Konvent sa uskutoční v závere služieb Božích vo Veľkom kostole v nedeľu 10.10.2021 o 10:00 hod. Informácie o kandidátoch sú zverejnené na webovej stránke nášho CZ.

Na funkciu seniora kandiduje Mgr. Pavel Kollár.
Na funkciu seniorálneho dozorcu kandidujú Ivan Plačko a Ing. Peter Synak.