Volebný konvent na generálneho dozorcu ECAV – 8.8.2021

Presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto na základe uznesenia č.2/8/2021 zvoláva volebný konvent na generálneho dozorcu ECAV na 8. augusta 2021 v rámci hlavných služieb Božích o 10:00hod vo Veľkom kostole.