Výročný zborový konvent – zverejnené materiály

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto zvoláva výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v sobotu 16. októbra 2021 o 10:00 vo Veľkom kostole na Panenskej ulici. Materiály k rokovaniu budú k dispozícii v kostoloch, na Hospodárskej správe CZ a na www.velkykostol.sk.

Materiály sú zverejnené tu:
http://www.velkykostol.sk/o-nas/dokumenty/