Archives for 2022

BULLETIN 1.1.2023 – Nový rok

Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. Hebrejom 13,8

Pozývame vás na ďalšiu Diskusiu nad Bibliou s témou Keď pomoc Rómom nie je márna dňa 11. 1. 2023 o 18:00 hod na Konventnej 11. Ako pomáhať ľuďom z vylúčených komunít bez toho, aby sme ich patronizovali, oberali o kompetencie a aktivitu? Hosťom bude Kristián Berecz z Cesty mladých, ktorý sa tejto práci dlhodobo venuje.

Medzi ďalšie témy, ktorým sa na diskusiách plánujeme v tomto roku venovať, sú napríklad: ako rozumieť ľuďom s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií; žiaľ po strate a rozchode; Gotická cesta; zoznamovanie pre 30+; duševné zdravie v nezdravej dobe. V prípade otázok kontaktujte Michaelu Kušnierikovú.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove CZ na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom. Ak by ste chceli prispieť alebo pomôcť s prípravou na mieste, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

BULLETIN 25.12.2022 – Vianoce

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu. Ján 1,14a

Pozývame vás na ďalšiu Diskusiu nad Bibliou s témou Keď pomoc Rómom nie je márna dňa 11. 1. 2023 o 18:00 hod na Konventnej 11. Ako pomáhať ľuďom z vylúčených komunít bez toho, aby sme ich patronizovali, oberali o kompetencie a aktivitu? Hosťom bude Kristián Berecz z Cesty mladých, ktorý sa tejto práci dlhodobo venuje.
Medzi ďalšie témy, ktorým sa na diskusiách plánujeme v tomto roku venovať, sú napríklad: ako rozumieť ľuďom s odlišným vnímaním sveta a spracovaním informácií; žiaľ po strate a rozchode; Gotická cesta; zoznamovanie pre 30+; duševné zdravie v nezdravej dobe. V prípade otázok kontaktujte Michaelu Kušnierikovú.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove CZ na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom. Ak by ste chceli prispieť alebo pomôcť s prípravou na mieste, zapíšte sa do tabuľky Zoznam občerstvenie alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Cirkevný zbor poskytuje podporu pre osamelých, starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa máte. Záleží nám na tom, aby ste sa necítili osamelí. Poskytujeme podporné sprevádzajúce rozhovory. Ak máte o telefonickú službu záujem alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 02/ 544 130 31 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk .

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.