1. nedeľa po Zjavení, 9.1.2022

Lebo všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Boží synovia. Rímskym 8,14

Livestream: www.bodka.tv

Hlavné služby Božie – Anna Polcková – poriadok a text kázne

foto: Solamente naturali