BULLETIN 1.5.2022 – 2. nedeľa po Veľkej noci

Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas.
Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život.

J 10, 11.27-28

V nedeľu 8.5.2022 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10:00 hod. Volebný konvent s voľbou generálneho dozorcu ECAV. Informácie o kandidátoch a ich osobné stanoviská k voľbe sú zverejnené na stránke www.velkykostol.sk

V nedeľu Kantate 15. mája 2022 o 18:00 sa vo Veľkom kostole uskutočnia Ekumenické Služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. Kázeň: Mikuláš Vymětal, farár pre menšiny, Českobratrská církev evangelická

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 24.4.2022 vo Veľkom kostole 126,98 eur,
v stredu 20.4.2022 a v nedeľu 24.4.2022 v Malom kostole 143,83 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 24.4.2022 vo Veľkom kostole,
vyzbieraných spolu 82,60 eur.

linka pre starších a chorých