BULLETIN 10.7.2022 – 4. nedeľa po Sv. Trojici

Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Gal 6, 2

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 3.7.2022 vo Veľkom kostole 164,56 eur
a v stredu 29.6.2022 a v nedeľu 3.7.2022 v Malom kostole 150,34 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 3.7.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 178,00 eur.
Ofera zo služieb Božích na sviatok sv. Cyrila a Metoda, 05.07.2022
v Malom kostole bola 61,30 eur.

Linka pre starších a chorých

Hľadáme ochotného človeka, ktorý by bol schopný postarať sa o staršiu
pani po príchode z nemocnice 2-3 x týždenne. Pokiaľ by ste takúto pomoc
mohli poskytnúť, skontaktujte sa s p farárkou Polckovou.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý
vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.