BULLETIN 11.9.2022 – 13. nedeľa po Sv. Trojici

Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Mt 25, 40

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. Môžete ich prihlásiť u pani farárky Eriky Sokola (erika.sokola@velkykostol.sk; 0918 828 191). Prvé stretnutie bude 10.9.2022 o 9:00 na Konventnej ul. č.11. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia. Tešíme sa na stretnutie.

V nedeľu 11. 9. 2022 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10.hod. Volebný konvent s voľbou generálneho dozorcu ECAV. Informácie o kandidátoch a ich osobné stanoviská k voľbe sú zverejnené na stránke www.velkykostol.sk

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Cirkevný zbor zriadil anonymnú telefonickú linku pre starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa majú. Záleží nám na tom, aby sa necítili osamelí. Podporné sprevádzajúce rozhovory poskytujú školené psychosociálne poradkyne. Ak máte o telefonickú službu záujem, alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti v tomto náročnom období, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 0254413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.