BULLETIN 12.6.2022 – Nedeľa Svätej Trojice

Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! 2Kor 13, 13

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý
vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Ocenenie pre predsedajúcu farárku nášho Cirkevného zboru

Ďakujeme! Tešíme sa! Blahoželáme!
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v rámci 41. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odovzdala Anne Polckovej Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv. „Čiernobiele videnie škodí porozumeniu, počúvame sa stále menej. Rozdelení sú priatelia, kolegovia, rodiny. V tomto Anna Polcková neustále opakuje – „láska je kľúč“ a je pre mňa neuveriteľnou cťou, že prvou z ocenených je práve ona,“ uviedla ministerka spravodlivosti pri odovzdávaní Ceny.

Mamička 7-ročnej dcéry Stelky, žijúca v Prievoze, hľadá ochotnú ženu,
ktorá by vedela zabezpečiť starostlivosť počas služby v práci – cez deň
alebo v noci. Za starostlivosť ponúka odmenu. Kontakt: Silvia – 0915 953 984

Denné tábory
Aj toto leto organizuje náš cirkevný zbor denné detské tábory:

 1. Gymnasticko – biblický denný tábor
  Termín: 6. – 8.7.2022 Je určený pre deti od 4 do 10 rokov Cena: 30 Eur
 2. Detský denný tábor
  Termín: 11. – 15.7.2022 Je určený pre deti od 6 do 11 rokov Cena: 70 Eur
 3. MINI tábor
  Termín: 25. – 29.7.2022
  Je určený pre deti od 0 až 4 roky a v sprievode dospelého rodinného príslušníka
  Prihlásiť sa môžete na adrese: erika.sokola@velkykostol.sk alebo telefonicky
  u s. farárky Eriky Sokola 0918 828 191


Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 5.6.2022 vo Veľkom kostole 273,14 eur,
v stredu 1.6.2022 a v nedeľu 5.6.2022 v Malom kostole 199,05 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 5.6.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 187,55 eur.