BULLETIN 13.11.2022 – 22. nedeľa po Sv. Trojici / Predposledná v cirkevnom roku

Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu. 2K 5,10a

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove CZ na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom. Ak by ste chceli prispieť alebo pomôcť s prípravou na mieste, kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Božie slovo v Biblii nás vedie k počúvaniu druhých. Cez nich môžeme spoznávať a vnímať Božiu lásku. Najbližšie stretnutie v rámci obnoveného cyklu Diskusie nad Bibliou sa uskutoční 29.11. 2022 o 18:00 v Zborovej sieni na Konventnej 11. O nádejach, radostiach i smútkoch rodičov LGBTI+ ľudí pred a po teroristickom útoku na Zámockej sa s nimi bude rozprávať Michaela Kušnieriková.

Pamiatka posvätenia Veľkého a Malého kostola – Prvá adventná nedeľa 27.11.2022

Veľký kostol 10:00
Služby Božie s uvedením kantáty J. S. Bacha Schwingt freudig euch empor BWV 36 určenej na túto nedeľu.
Kazateľ: Lars Müller-Marienburg, Superintendent Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Malý kostol 16:00
„Pod novou strechou“ – kostol ako bezpečné miesto pre každého bez rozdielu.
Slovom a hudbou o spolužití s rómskou komunitou v osade Šrobárka a LGBTI+ľuďmi
Hudobné stvárnenie: Sona Kmet, Tomáš Gulan

Malý kostol 18:00
Služby Božie so spoveďou, Večerou Pánovou a posviackou novej strechy.
Kázeň – príhovor: Tomáš Gulan.
Posviacka: Pavel Kollár, senior Bratislavského seniorátu

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Cirkevný zbor zriadil anonymnú telefonickú linku pre starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa majú. Záleží nám na tom, aby sa necítili osamelí. Podporné sprevádzajúce rozhovory poskytujú školené psychosociálne poradkyne. Ak máte o telefonickú službu záujem, alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti v tomto náročnom období, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 0254413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.