BULLETIN 15.5.2022 – 4. nedeľa po Veľkej noci

Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Plesaj Hospodinovi celá zem!
Jasajte, tešte sa a spievajte! Ž 98,1,4

V nedeľu Kantate 15. mája 2022 o 18:00 sa vo Veľkom kostole uskutočnia Ekumenické Služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. Kázeň: Mikuláš Vymětal, farár pre menšiny, Českobratrská církev evangelická.

V utorok 17. mája 2022 o 18:00 sa na Konventnej 11 uskutoční stretnutie pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii IDAHOT. Vysokoškolský pedagóg a teológ Jozef Žuffa predstaví reprezentatívny prieskum: Postoj kresťanov na Slovensku k otázkam LGBT. Po prednáške bude diskusia
aj o spôsoboch ako v kresťanskej spoločnosti predchádzať diskriminácii na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity.

Oznam o výsledku hlasovania CZ ECAV Bratislava Staré Mesto na voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku:
Počet prítomných konventuálov: 30
počet neplatných volebných lístkov : 8
počet platných volebných lístkov za kandidáta Petra Gärtnera: 10
počet platných volebných lístkov za kandidátku Renátu Vinczeovú: 12

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 8.5.2022 vo Veľkom kostole 113,75 eur,
v stredu 4.5.2022 a v nedeľu 8.5.2022 v Malom kostole 142,00 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 8.5.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 199,90 eur.

linka pre starších a chorých