BULLETIN 16.1.2022 – 2. nedeľa po Zjavení

Veď z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Jn 1, 16

Služby Božie pokračujú v režime OP. V nedeľu zverejníme nahrávku, text kázne a poriadok.

Oznamy:

 
linka pre starších a chorých
 
linka dúhových veriacich

Zmena úradných hodín
V súvislosti s opatreniami ochrany a prevencie voči šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 sú upravené úradné hodiny na Hospodárskej správe CZ od 29.11.2021: Pondelok až štvrtok: 9:00 – 15:00 h Piatok: 9:00 – 12:00 h

Ofery
zo služieb Božích boli vo štvrtok 6.1.2022 a v nedeľu 9.1.2022 vo Veľkom kostole 333,80 eur a v nedeľu 9.1.2022 v Malom kostole 66,61 eur.