BULLETIN 17.7.2022 – 5. nedeľa po Sv. Trojici

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Ef 2, 8

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Denné tábory
Aj toto leto organizuje náš cirkevný zbor denné detské tábory:
3. MINI tábor
Termín: 25. – 29.7.2022
Je určený pre deti od 0 až 4 roky a v sprievode dospelého rodinného príslušníka
Prihlásiť sa môžete na adrese: erika.sokola@velkykostol.sk alebo telefonicky u s. farárky Eriky Sokola 0918 828 191

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 10.7.2022 vo Veľkom kostole 193,72 eur a v Malom kostole 98,70 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 10.7.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole vyzbieraných spolu 46,40 eur.

Linka pre starších a chorých