BULLETIN 19.6.2022 – 1. nedeľa po Sv. Trojici

Kto vás počúva, mňa počúva; a kto vami pohŕda, mnou pohŕda;
kto však mnou pohŕda, pohŕda Tým, kto ma poslal. Lk 10,16

Hľadáme ochotného človeka, ktorý by bol schopný postarať sa o staršiu pani po príchode z nemocnice 2-3 x týždenne. Pokiaľ by ste takúto pomoc mohli poskytnúť, skontaktujte sa s p farárkou Polckovou.

Oznam
Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 12.6.2022 vo Veľkom kostole 212,76 eur,
na 2. slávnosť svätodušnú 6.6.2022 v Malom kostole 15,80 eur,
v stredu 8.6.2022 a v nedeľu 12.6.2022 v Malom kostole 126,82 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 12.6.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 126,10 eur.

Ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa počas minulého víkendu postarali o prípravu oslavy po krste rómskych detí v Sirku: Barbore Krejčíkovej a jej dcére Elenke, Lucii Liptákovej, Kataríne Hulkovej, Barbore Gvozdjákovej, Radoslavovi Ďurajkovi a Jánovi Korcovi. Za darovaný chlieb a pečivo ďakujeme Andrejovi Patúcovi, vlastníkovi predajne Cisárov Pekár na Kopčianskej ul. a Petrovi Barthovi, ktorý ho sprostredkoval.
Ich záujem a láska priniesli deťom aj dospelým veľa radosti.


Linka pre starších a chorých