BULLETIN 20.11.2022 – Nedeľa večnosti (posledná v cirkevnom roku)

Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lk 12,35

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove CZ na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom. Ak by ste chceli prispieť alebo pomôcť s prípravou na mieste, kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Božie slovo v Biblii nás vedie k počúvaniu druhých. Cez nich môžeme spoznávať a vnímať Božiu lásku. Najbližšie stretnutie v rámci obnoveného cyklu Diskusie nad Bibliou sa uskutoční 29.11. 2022 o 18:00 v Zborovej sieni na Konventnej 11. O nádejach, radostiach i smútkoch rodičov LGBTI+ ľudí pred a po teroristickom útoku na Zámockej sa s nimi bude rozprávať Michaela Kušnieriková.

Pamiatka posvätenia Veľkého a Malého kostola
Prvá adventná nedeľa 27.11.2022

Veľký kostol
10:00 Služby Božie s uvedením kantáty J. S. Bacha Schwingt freudig euch empor BWV 36 určenej na túto nedeľu.
Kazateľ: Lars Müller-Marienburg, Superintendent Evanjelickej cirkvi v Rakúsku

Malý kostol
16:00 „Pod novou strechou“ – kostol ako bezpečné miesto pre každého bez rozdielu.
Slovom a hudbou o spolužití s rómskou komunitou v osade Šrobárka, LGBTI+ľuďmi a utečencami.
Michal Pavlík, Vanda Feriancová, Michaela Kušnieriková
Hudobné stvárnenie: Sona Kmet, Tomáš Gulan Malý kostol

18:00 Služby Božie so spoveďou, Večerou Pánovou a posviackou novej strechy.
Kázeň – príhovor: Tomáš Gulan.
Posviacka: Pavel Kollár, senior Bratislavského seniorátu

Cirkevný zbor zriadil anonymnú telefonickú linku pre starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa majú. Záleží nám na tom, aby sa necítili osamelí. Podporné sprevádzajúce rozhovory poskytujú školené psychosociálne poradkyne. Ak máte o telefonickú službu záujem, alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti v tomto náročnom období, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 0254413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.