BULLETIN 24.4.2022 – 1. nedeľa po Veľkej noci

Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista
z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej. 1Pt 1,3

V piatok 29. apríla 2022 o 18:00 sa vo Veľkom kostole uskutoční organový koncert (bakalárska práca) Jána Hegeduša, poslucháča HTF VŠMU. Pedagogické vedenie: Prof. Ján V. Michalko, Dr. Marek Štrbák. Vstup voľný.

Ofery zo Služieb Božích počas veľkonočných sviatkov boli:

 • Zelený štvrtok: 66,20 eur
 • Veľký piatok: 811,93 eur
 • Biela sobota: 26,60 eur
 • 1. slávnosť veľkonočná: 603,13 eur
 • 2. slávnosť veľkonočná: 107,80 eur
  Ofery zo služieb Božích boli v stredu 13.04.2019 v Malom kostole 12,26 eur.
  Na Pomoc Ukrajine sa od 13.4.2022 do 18.4.2022 vo Veľkom kostole
  a Malom kostole vyzbieralo spolu 1784,75 eur.

linka pre starších a chorých