BULLETIN 24.7.2022 – 6. nedeľa po Sv. Trojici

Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob,
tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil,
povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Iz 43, 1

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

EZŠ Palisády 57 má voľné kapacity pre žiakov v 1., 2.,4., 5. a 9. triede. Bližšie informácie: anna.pukajova@ezs.ba; 0910534861

Denné tábory Aj toto leto organizuje náš cirkevný zbor denné detské tábory: 3. MINI tábor Termín: 25. – 29.7.2022 Je určený pre deti od 0 až 4 roky a v sprievode dospelého rodinného príslušníka Prihlásiť sa môžete na adrese: erika.sokola@velkykostol.sk alebo telefonicky u s. farárky Eriky Sokola 0918 828 191

Cirkevný zbor zriadil anonymnú telefonickú linku pre starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa majú. Záleží nám na tom, aby sa necítili osamelí. Podporné sprevádzajúce rozhovory poskytujú školené psychosociálne poradkyne. Ak máte o telefonickú službu záujem, alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti v tomto náročnom období, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 0254413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.