BULLETIN 29.5.2022 – Nedeľa po Vstúpení

A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. J 12, 32

Oznam
Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa na Svätodušnú nedeľu 5. júna 2022 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali kantáta J. S. Bacha Erwünschtes Freudenlicht BWV 184, určená na svätodušné sviatky.

V sobotu 4. 6. 2022 o 18:00 sa uskutoční v Malom kostole koncert v rámci cyklu Kantáty so Solamente naturali. Na koncerte zaznejú diela J. S. Bacha a H. Schütza.

Mamička 7-ročnej dcéry Stelky, žijúca v Prievoze, hľadá ochotnú ženu, ktorá by vedela zabezpečiť starostlivosť počas služby v práci – cez deň alebo v noci. Za starostlivosť ponúka odmenu. Kontakt: Silvia – 0915 953 984

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 22.5.2022 vo Veľkom kostole 216,32 eur,
v stredu 18.5.2022 a v nedeľu 22.5.2022 v Malom kostole 59,29 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 22.5.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 152,60 eur.

linka pre starších a chorých