BULLETIN 30.10.2022 – Pamiatka reformácie

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Ž 46,8

Pri príležitosti pamiatky reformácie sa 30.10.2022 o 18.00 vo Veľkom kostole uskutočnia ekumenické SB. Pozvanie kázať na nich prijal senior Východomoravského seniorátu Michal Vogl.

Srdečne ďakujeme pani Klindovej a pánovi Pavlíkovi za prípravu občerstvenia po hlavných službách Božích v októbri. Veľmi si vážime ich čas, ochotu a chutné koláčiky, ktoré nám spríjemňujú spoločné rozhovory. Stretnutie po službách Božích so spomienkou pri 110. výročí narodenia Jána Michalku 16.októbra, pripravila rodina Michalková. Ak by ste sa chceli zapojiť do prípravy občerstvenia, kontaktuje Michaelu Kušnierikovú na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk, 0947 922 210.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácií, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Cirkevný zbor zriadil anonymnú telefonickú linku pre starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa majú. Záleží nám na tom, aby sa necítili osamelí. Podporné sprevádzajúce rozhovory poskytujú školené psychosociálne poradkyne. Ak máte o telefonickú službu záujem, alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti v tomto náročnom období, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 0254413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.