BULLETIN 5.6.2022 – Svätodušná nedeľa

Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zach 4, 6

Oznam

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý
vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Ocenenie pre predsedajúcu farárku nášho Cirkevného zboru

Ďakujeme! Tešíme sa! Blahoželáme!
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v rámci 41. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odovzdala Anne Polckovej Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv. „Čiernobiele videnie škodí porozumeniu, počúvame sa stále menej. Rozdelení sú priatelia, kolegovia, rodiny. V tomto Anna Polcková neustále opakuje – „láska je kľúč“ a je pre mňa neuveriteľnou cťou, že prvou z ocenených je práve ona,“ uviedla ministerka spravodlivosti pri odovzdávaní Ceny.

Mamička 7-ročnej dcéry Stelky, žijúca v Prievoze, hľadá ochotnú ženu,
ktorá by vedela zabezpečiť starostlivosť počas služby v práci – cez deň
alebo v noci. Za starostlivosť ponúka odmenu. Kontakt: Silvia – 0915 953 984

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 29.5.2022 vo Veľkom kostole 146,18 eur,
v stredu 25.5.2022, vo štvrtok 26.5.2022 na Vstúpenie Krista Pána na nebo
a v nedeľu 29.5.2022 v Malom kostole 206,22 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 29.5.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 172,50 eur.

linka pre starších a chorých