BULLETIN 7.8.2022 – 8. nedeľa po Sv. Trojici

Ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Ef 5,8-9

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Z dôvodu čerpania dovoleniek od 8.8.2022 do 31.8.2022 sa prosím spojte telefonicky s pracovníkmi Hospodárskej správy. Súrne prípady riešte prosím s pani farárkami.

Cirkevný zbor zriadil anonymnú telefonickú linku pre starších a chorých ľudí. Zaujíma nás, ako sa majú. Záleží nám na tom, aby sa necítili osamelí. Podporné sprevádzajúce rozhovory poskytujú školené psychosociálne poradkyne. Ak máte o telefonickú službu záujem, alebo ak poznáte niekoho, komu by služba pomohla zmierniť bolesť osamelosti v tomto náročnom období, oznámte nám jeho/jej telefónne číslo na Hospodárskej správe 0254413031 alebo hospodarskasprava@velkykostol.sk.