BULLETIN 8.5.2022 – 3. nedeľa po Veľkej noci

Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie.
Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2 Kor 5, 17

V nedeľu 8.5.2022 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10:00 hod. Volebný konvent s voľbou generálneho dozorcu ECAV. Informácie o kandidátoch a ich osobné stanoviská k voľbe sú zverejnené na stránke www.velkykostol.sk

V nedeľu Kantate 15. mája 2022 o 18:00 sa vo Veľkom kostole uskutočnia Ekumenické Služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii. Kázeň: Mikuláš Vymětal, farár pre menšiny, Českobratrská církev evangelická

V utorok 17. mája 2022 o 18:00 sa na Konventnej 11 uskutoční stretnutie
pri príležitosti medzinárodného dňa boja proti homofóbii a transfóbii IDAHOT.
Vysokoškolský pedagóg a teológ Jozef Žuffa predstaví reprezentatívny prieskum:
Postoj kresťanov na Slovensku k otázkam LGBT. Po prednáške bude diskusia
aj o spôsoboch ako v kresťanskej spoločnosti predchádzať diskriminácii
na základe sexuálnej orientácie či rodovej identity.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 1.5.2022 vo Veľkom kostole 274,53 eur,
v stredu 27.4.2022 a v nedeľu 1.5.2022 v Malom kostole 86,01 eur.
Na Pomoc Ukrajine bolo v nedeľu 1.5.2022 vo Veľkom kostole a v Malom kostole
vyzbieraných spolu 294,71 eur.


linka pre starších a chorých