Medzinárodná konferencia: Kráčajme spolu – LGBTQ ľudia sú súčasťou nášho života – doplnené o podrobný program

v rámci projektu LÝCEUM – Laboratórium otvorenej spoločnosti podporeného z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR v spolupráci s OZ Starokatolíci na Slovensku a OZ Signum – dúhoví kresťania s podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva