Ocenenie pre predsedajúcu farárku nášho Cirkevného zboru Annu Polckovú

Ďakujeme! Tešíme sa! Blahoželáme!
Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková v rámci 41. zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť odovzdala Anne Polckovej Cenu za významný prínos v oblasti ľudských práv. „Čiernobiele videnie škodí porozumeniu, počúvame sa stále menej. Rozdelení sú priatelia, kolegovia, rodiny. V tomto Anna Polcková neustále opakuje – „láska je kľúč“ a je pre mňa neuveriteľnou cťou, že prvou z ocenených je práve ona,“ uviedla ministerka spravodlivosti pri odovzdávaní Ceny.

https://www.justice.gov.sk/tlacovespravy/tlacova-sprava-3721/