Pozvanie na konfirmačnú prípravu

Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, pozývame na konfirmačnú prípravu. Môžete ich prihlásiť u pani farárky Eriky Sokola (erika.sokola@velkykostol.sk; 0918 828 191). Prvé stretnutie bude 10.9.2022 o 9:00 na Konventnej ul. č.11. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia. Tešíme sa na stretnutie.