Štatistické údaje za rok 2021

Pokrstení:
33 chlapcov a 26 dievčat, 3 ženy
spolu 62, o 6 viac ako v roku 2020.

Konfirmovaní:
deti:  35
                   
z toho 21 chlapcov a 14 dievčat
dospelí: 24
                   
z toho 10 mužov a 14 žien
konfirmovaných spolu 59 
o 35 detí a o 12 dospelých viac ako v roku 2020

Sobášení
: 18, evanjelické 3 a krížnych 15
                 sobášených o 1 dvojicu  viac ako v roku 2020   

Pochovaní: 70
, 32 mužov a 38 žien
                   čo je o 3 viac ako v roku 2020
        

K Večeri Pánovej pristúpilo

vo VK: 629 komunikantov, z toho 271 mužov a 358 žien
o 115 menej ako v roku 2020

v MK: 88 komunikantov, z toho 55 mužov a 33 žien
o 164 menej ako v roku 2020