Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu ECAV

V nedeľu 11. 9. 2022 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10.hod. Volebný konvent s voľbou generálneho dozorcu ECAV. Informácie o kandidátoch a ich osobné stanoviská k voľbe sú zverejnené na stránke: https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd