Volebný konvent – voľba generálneho dozorcu ECAV

V nedeľu 8.5.2022 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10:00 hod. Volebný konvent s voľbou generálneho dozorcu ECAV. Informácie o kandidátoch a ich osobné stanoviská k voľbe sú zverejnené na stránke
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/kandidati-na-poziciu-generalneho-dozorcu-ecav