Archives for 2023

Bulletin 31. 12. 2023 – Nedeľa po Vianociach 

Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. Iz 54,7

Bulletin vo formáte pdf na stiahnutie

Bulletin 24. 12. 2023 – 4. adventná nedeľa

Všetci sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Pán blízko! Filipským 4,4-5

Bulletin vo formáte pdf na stiahnutie