Archives for 2023

Bulletin 1.10.2023 – Poďakovanie za úrody

Na Teba sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Ž 145, 15

Na službách Božích v nedeľu 1.októbra o 10:00 vo Veľkom kostole bude kázať Dr. Martin Dutzmann, prezident Gustav-Adolf- Werk-u Evanjelickej cirkvi v Nemecku.

Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v priaznivom počasí v záhrade Veľkého kostola. Môžeme sa porozprávať a spoznať.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.

Bulletin 24.9.2023 – 16. nedeľa po Svätej Trojici

Ježiš Kristus odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2Tim 1, 10b

Na službách Božích v nedeľu 1.októbra o 10:00 vo Veľkom kostole bude kázať Dr. Martin Dutzmann, prezident Gustav-Adolf- Werk-u Evanjelickej cirkvi v Nemecku.

V septembri sa služby Božie, ani modlitebné stretnutia v stredu nebudú konať.

Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v priaznivom počasí v záhrade Veľkého kostola. Môžeme sa porozprávať a spoznať.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.