Bulletin 17.9.2023 – 15. nedeľa po Svätej Trojici

Na neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1P 5, 7

V septembri sa služby Božie, ani modlitebné stretnutia v stredu nebudú konať.

V nedeľu 17.9.2023 o 18:00 hod. budú do služieb Božích v Malom kostole zapojení čítaním biblických textov a modlitbami konfirmandi a pokonfirmačná mládež. Tešíme sa na spoločné stretnutie všetkých generácií.

Pozvanie na občerstvenie

Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v priaznivom počasí v záhrade Veľkého kostola. Môžeme sa porozprávať a spoznať.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.