Bulletin 10.9.2023 – 14. nedeľa po Svätej Trojici

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Ž 103, 2


Pozvanie na občerstvenie

Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v priaznivom počasí v záhrade Veľkého kostola. Môžeme sa porozprávať a spoznať.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.