Bulletin 12.11.2023 – 23. nedeľa po Svätej Trojici

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Mt 5, 9

Bulletin 12.11.2023 – 23. nedeľa po Svätej Trojici