Bulletin 12.3.2023 – 3. pôstna nedeľa

Stále upieram oči na Hospodina, lebo On mi vyslobodzuje nohy z osídiel. Ž 25,15

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, píšte na WhatsApp Michaele Kušnierikovej.

Musí láska rešpektovať?je témou Diskusie nad Bibliou 27.3.2023 o 18:00 hod. na Konventnej ulici 11 (farský úrad). Hosťami budú Petra Bírová a Róbert Bezák. Zhovára sa Michaela Kušnieriková.

Nielen podľa Hawkinga je teológia zbytočná. Ak si to nemyslíte, alebo si to chcete aspoň overiť, príďte na Biblickú hodinu pri čaji. O nebi a pekle budeme hovoriť 30. marca o 18:00 hod. v budove Hospodárskej správy na Konventnej 14. Pre viac informácií kontaktujte Michaelu Kušnierikovú.

V rámci Dní proti rasizmu sa dňa 23.3.2023 uskutoční projekcia filmu Pongo calling v Pisztoryho paláci o 17:30 – a následne diskusia k filmu.
Moderovať ju bude Zuzana Kovačič Hanzelová, diskutovať bude sociológ Michal Vašečka, učiteľka – bývalá novinárka Denisa Havrľová, farár pre menšiny v ČR Mikuláš Vymětal a členka nášho CZ z osady Šrobárka Eva Kótaiová. Srdečne Vás pozývame.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie pri káve a koláči vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove Farského úradu na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom.
Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.)

Hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by chceli navariť teplé jedlo pre ľudí bez domova alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Každý liter pomôže. Môžete tiež prispieť na Pomoc ľuďom v núdzi, z ktorého sa prispieva aj na suroviny pre prípravu jedla. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 683 873 (Ivica Szadváriová).

V nedeľu 19. marca 2023 sa uskutoční na záver služieb Božích vo Veľkom kostole o 10:00 hod. volebný konvent s voľbou dozorcu Západného dištriktu ECAV. Informácie o kandidátovi a jeho osobné stanovisko k voľbe sú zverejnené na stránke www.velkykostol.sk

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto zvoláva výročný zborový konvent, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. marca 2023 o 10:00 v Malom kostole na Panenskej ulici. Návrh programu konventu a materiály k rokovaniu budú k dispozícii v kostoloch, na Farskom úrade a na www.velkykostol.sk od 14.3.2023.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete v pdf verzii bulletinu na stiahnutie.