Bulletin 14.5.2023 – 5. nedeľa po Veľkej noci

Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoju milosť! Ž 66, 20

V nedeľu 14. mája 2023 v rámci služieb Božích vo Veľkom kostole budú konfirmovaní:
Baková Linda, Barkol Adrian, Bezák Oliver, Budincová Ema, Gajarská Ema, Huršan Šimon, Adam Klauzer, Liberčanová Liliana, Maturkaničová Sophie, Ošková Tamara, Reháková Viktória, Rybárová Tereza, Styková Petra, Wirgha Samuel
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

V nedeľu 14. mája 2023 o 17:00 hod. sa vo Veľkom evanjelickom kostole uskutoční vernisáž výstavy Svetový étos.
O 18:00 budú Ekumenické služby Božie pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii.

Pozvanie na občerstvenie
Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v budove farského úradu na Konventnej 11. Môžeme sa porozprávať a spoznať . Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky
Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.)

Hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by chceli navariť teplé jedlo pre ľudí bez domova alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Každý liter pomôže. Môžete tiež prispieť na Pomoc ľuďom v núdzi, z ktorého sa prispieva aj na suroviny pre prípravu jedla. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 683 873 (Ivica Szadváriová).

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, píšte na WhatsApp Michaele Kušnierikovej.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.