Bulletin 22.10.2023 – 20. nedeľa po Svätej Trojici

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať
právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Mich 6,8

Bulletin 22.10.2023 – 20. nedeľa po Svätej Trojici