Bulletin 17. 12. 2023 – 3. adventná nedeľa

Pripravte cestu Hospodinovi. Pozri, Pán, Hospodin prichádza v moci. Iz 40,3.10

Bulletin 17.12.2023.pdf