Bulletin 19.11.2023 – 24. nedeľa po Svätej Trojici, Predposledná nedeľa v cirkevnom roku

Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovu súdnu stolicu. 2K 5,10a

Bulletin 19.11.2023 – 24. nedeľa po Svätej Trojici, Predposledná nedeľa v cirkevnom roku