Bulletin 19.2.2023 – Predpôstna nedeľa

Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. Ž 31,3b

V Malom kostole sa našiel mobilný telefón. Je odložený na Hospodárskej správe.

Diskusia nad Bibliou
s témou Keď samoliečba duše nefunguje bola preložená na štvrtok 2.3. 2023 o 18:00 hod. na Konventnej ulici č. 11.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácii, otvorené pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, budeme sa tešiť. Ak máte otázky, kontaktuje nás na michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.

Pozvanie na občerstvenie
Srdečne všetkých pozývame na malé občerstvenie pri káve a koláči vždy v nedeľu po hlavných službách Božích v budove Farského úradu na Konventnej 11. Je to príležitosť porozprávať a spoznať sa navzájom.
Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210. )

Hľadáme ochotných bratov alebo sestry, ktorí by mali záujem pomôcť pri varení teplého jedla pre ľudí bez domova, alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 683 873 (Ivica Szadváriová)

EKUMENICKÝ MODLITEBNÝ VEČER
Nemilujme slovom, ale skutkom
Meditácie na biblické texty: Rabín Mikhailo Kapustin, Daniel Heller, farár ČCE
Modlitby: Vlastimil Dufka, Kyle E. Svennungsen Martin Kováč, Michaela Kušnieriková
Hudobné stvárnenie: Stanislav Šurin – organ, Liselotte Rokyta – panova flauta
Organové meditácie: Ján V. Michalko
Prvá pôstna nedeľa 26. februára 2023, 18:00
Veľký kostol, Panenská ulica, Bratislava

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete v pdf verzii bulletinu na stiahnutie.