Bulletin 5.11.2023 – 22. nedeľa po Svätej Trojici

U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Ž 130,4

Bulletin 5.11.2023 – 22. nedeľa po Svätej Trojici