Bulletin 23.4.2023 – 2. nedeľa po Veľkej noci

Kristus hovorí: Ja som dobrý pastier. Moje ovce počúvajú môj hlas.
Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život. J 10, 11.27-28

V nedeľu 23. apríla 2023 budú v rámci služieb Božích vo Veľkom kostole pokrstení a konfirmovaní:

Pokrstení: Michal Chorvát a Štefan Pecen

Konfirmovani: Jana Ferenčíková, Boris Glasa, Vilma Pročková, Daniel Šmihula

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

Pozvanie na občerstvenie
Pozývame všetkých na posedenie pri občerstvení každú nedeľu po hlavných službách Božích v budove farského úradu na Konventnej 11. Môžeme sa porozprávať a spoznať . Ak by ste sa aj vy chceli podeliť o koláč, zapíšte sa do tabuľky 
Prinesiem koláč alebo kontaktujte Michaelu Kušnierikovú (michaela.kusnierikova@velkykostol.sk alebo 0947 922 210.)

Hľadáme ochotných bratov a sestry, ktorí by chceli navariť teplé jedlo pre ľudí bez domova alebo by mohli jedlo previezť autom z Konventnej na Mýtnu. Každý liter pomôže. Môžete tiež prispieť na Pomoc ľuďom v núdzi, z ktorého sa prispieva aj na suroviny pre prípravu jedla. Bližšie informácie na tel. čísle: 0910 683 873 (Ivica Szadváriová).

Čo je to svedomie? Ak sa dá umlčať, máme sa naň spoliehať? Sú výčitky svedomia morálnym kompasom? A existuje ono vôbec? Ak chcete o svedomí spoločne uvažovať aj nad Bibliou, príďte v utorok 25.4.2023 o 18:00 hod. na Biblickú hodinu pri čaji do budovy Hospodárskej správy na Konventnej 14. Viac informácií poskytne Michaela Kušnieriková.

Stretnutia mladých ľudí po konfirmácií, pre tínedžerov aj starších, sa konajú dvakrát mesačne. Ak sa chcete pridať, píšte na WhatsApp Michaele Kušnierikovej.

Z dôvodu výkopových prác na Konventnej ulici je dočasne presunutý vchod na Hospodársku správu CZ zo Staromestskej ulice.

Kontakty a QR kódy nájdete vo verzii bulletinu na stiahnutie.