Bulletin 24. 12. 2023 – 4. adventná nedeľa

Všetci sa radujte v Pánovi. Opakujem: Radujte sa! Pán blízko! Filipským 4,4-5

Bulletin vo formáte pdf na stiahnutie