Bulletin 26. 11. 2023 – 25. nedeľa po Svätej Trojici, Posledná nedeľa v cirkevnom roku. Nedeľa večnosti

Majte bedrá opásané a sviece horiace. Lk 12,35

Bulletin 26.11.2023 – 25. nedeľa po Svätej Trojici, Posledná nedeľa v cirkevnom roku